📂 Önemli Dizinler

İşletim sistemi tarafından belirlenmiş belli amaçlarda kullanılan dizinler

🧱 Temel Dizinler

Alttaki komutları ❖ Win + R ile açılan run pencerisine yazmanız gerekmekte.

  • shell:startup Başlangıçta çalışan uygulamalar

  • shell:AppsFolder Tüm uygulamalar

📀 Uygulama Verileri

  • C:\Users\%username%\AppData\Roaming yani %appdata% dizininde yer alır.

    • Arama yerine %appdata% yazarak erişebilirsin

  • C:\Users\%username%\AppData\Local

  • C:\ProgramData

👅 Dil ve Sözlük Dizinleri

  • %appdata%\Microsoft\Spelling dizininde kullanıcı sözlükleri vardır

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Editing the Custom Directory on Windows 10 alanına bakabilirsin.

🔗 Harici Bağlantılar