📂
Önemli Dizinler
İşletim sistemi tarafından belirlenmiş belli amaçlarda kullanılan dizinler

🧱 Temel Dizinler

Alttaki komutları ❖ Win + R ile açılan run pencerisine yazmanız gerekmekte.
  • shell:startup Başlangıçta çalışan uygulamalar
  • shell:AppsFolder Tüm uygulamalar

📀 Uygulama Verileri

  • C:\Users\%username%\AppData\Roaming yani %appdata% dizininde yer alır.
    • Arama yerine %appdata% yazarak erişebilirsin
  • C:\Users\%username%\AppData\Local
  • C:\ProgramData

👅 Dil ve Sözlük Dizinleri

  • %appdata%\Microsoft\Spelling dizininde kullanıcı sözlükleri vardır
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Editing the Custom Directory on Windows 10 alanına bakabilirsin.

🔗 Harici Bağlantılar