👨‍💼 Paket Yöneticisi

CMD üzerinden dosya veya program indirme aracı

🍫 Chocolatey Paket Yöneticisi

Windows için popüler olan Chocolatey paket yöneticisi, powershell üzerinden choco install <paket> komutuyla yükleme yapmanızı sağlar.

  • Resmi sitesine buraya tıklayarak erişebilirsin.

  • Başlangıç videosu için buraya bakabilirsin

  • Yükleyebileceğin paketler için buraya bakabilirsin

Hızlı Komut Bilgisi

Komut

Açıklama

choco list -lo

Yüklü yerel uygulamaları gösterir

choco install -y <paket>

Paketi sessiz yükleme

choco uninstall <paket>

Paket kaldırma

choco install -y <paket> --params "<parametreler>"

Paketi belirli ayarlarla sessiz kurma

⏬ Topluca Uygulama Kurulumu

Yukarıdakileri tek tek kurmak yerine alttaki komutu cmd'ye kopyalayarak hem chocolatey'i hem de uygulamaları kurabilirsin

@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile \
-InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex \
((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(\
'https://chocolatey.org/install.ps1'))" && \
SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
choco install -y firacode winrar youtube-dl wget vscode github-desktop python3 git --params "/GitAndUnixToolsOnPath /NoShellIntegration /WindowsTerminal"

📢 Bu scripti kendine göre şekillendirmeni tavsiye ederim