🛍️ Mağaza Uygulamalarını Komutla Açma
MSStore üzerinden indirilen uygulumalara direkt olarak erişimin nasıl olacağını anlatır.

👨‍💻 Tüm Komutları Görme

 • 📋 Alttaki kodu ilk olarak not defterine sonra oradan kopyalayıp PowerShell üzerine yapıştırın
 • 👁️ Aradığınız komutu görmek için uygulama ismini yazmanız yeterlidir
 • 👨‍💻 Gelen komutu ❖ Win R ile açılan çalıştır penceresine yazarak uygulamayı açabilirsiniz
1
$appName = Read-Host "App name"
2
$installedapps = get-AppxPackage
3
foreach ($app in $installedapps)
4
{
5
foreach ($id in (Get-AppxPackageManifest $app).package.applications.application.id)
6
{
7
8
$line = $app.Name + " = " + $app.packagefamilyname + "!" + $id
9
if ($line.IndexOf($appName, [System.StringComparison]::CurrentCultureIgnoreCase) -ge 0) {
10
echo "shell:appsFolder\$app.packagefamilyname!$id"
11
}
12
}
13
}
Copied!
‍🧙‍♂ Komutları ilk olarak not defterine yapıştırma sebebimiz, PowerShell end of line hatasından dolayı tersten işleme almasını engellemektir

🤓 Gerekli Bilgileri Alma

 • PowerShell üzerinden Get-AppxPackage > appxpackages.txt komutu ile dosyaya appx paketlerinin bilgilerini kaydedin
 • .\appxpackages.txt komutu ile dosyayı açın
 • ✲ Ctrl F ile dosya içerisinde kısayol oluşturmak istediğiniz uygulamanın adını aratın
  • Örn: OneNote
 • Bulduğunuz uygulama bilgilerindeki alttaki kısımlar ileride kullanılacaktır:
  • PackageFamilyName
  • InstallLocation
 • cat "InstallLocation\AppxManifest.xml" | grep "Executable=" komutunu yazın ve çıkan sonuçtaki "Application Id=" değerini kaydedin

🏗️ Komutu Tanımlama

Çalıştırma komutu aşağıdaki gibi olacaktır:
 • shell:appsFolder\PackageFamilyName!Application Id
  • PackageFamilyName ve Application Id kısmına yukarıdaki işlemlerde bulduğumuz değerleri yazacağız
 • OneNote için: shell:appsFolder\Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe!microsoft.onenoteim

🔗 Harici Bağlantılar