🛍️ Mağaza Uygulamalarını Komutla Açma

MSStore üzerinden indirilen uygulumalara direkt olarak erişimin nasıl olacağını anlatır.

👨‍💻 Tüm Komutları Görme

 • 📋 Alttaki kodu powershell üzerine kopyalayın

 • 👁️ Aradığınız komutu görmek için cat appx_list.txt | grep UYGULAMA_ISMI komutunu kullanın

 • 🧹 İşlem bittikten sonra dosyayı temizlemek için del appx_list.txt komutunu kullanabilirsiniz

$installedapps = get-AppxPackage
foreach ($app in $installedapps)
{
foreach ($id in (Get-AppxPackageManifest $app).package.applications.application.id)
{
$line = $app.Name + " = " + $app.packagefamilyname + "!" + $id
echo $line >> appx_list.txt
}
}

‍🧙‍♂ Komut yerine manüel olarak yapmak istiyorsan alt kısımlara bakabilirsin

🤓 Gerekli Bilgileri Alma

 • PowerShell üzerinden Get-AppxPackage > appxpackages.txt komutu ile dosyaya appx paketlerinin bilgilerini kaydedin

 • .\appxpackages.txt komutu ile dosyayı açın

 • ✲ Ctrl F ile dosya içerisinde kısayol oluşturmak istediğiniz uygulamanın adını aratın

  • Örn: OneNote

 • Bulduğunuz uygulama bilgilerindeki alttaki kısımlar ileride kullanılacaktır:

  • PackageFamilyName

  • InstallLocation

 • cat "InstallLocation\AppxManifest.xml" | grep "Executable=" komutunu yazın ve çıkan sonuçtaki "Application Id=" değerini kaydedin

🏗️ Komutu Tanımlama

Çalıştırma komutu aşağıdaki gibi olacaktır:

 • shell:appsFolder\PackageFamilyName!Application Id

  • PackageFamilyName ve Application Id kısmına yukarıdaki işlemlerde bulduğumuz değerleri yazacağız

 • OneNote için: shell:appsFolder\Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe!microsoft.onenoteim

🔗 Harici Bağlantılar