💞 AHK Kısayollar

🔰 Kısayolları Tanıyalım

 • 🧱 Kısayollar işlemleri Hot ön eki ile tanımlanır

 • 💫 Metin düzenleme için HotStrings

 • ⭐ Klavye kısayolları için HotKeys

🔤 HotStrings

 • ✨ Metinlerin ardışık olarak yazılması ile tetiklenen kısayollardır

 • 📃 Dokümanda HotStrings alanında açıklanır

 • :: ile tanımlanırlar

 • 🧹 Bu tuşlara basılması durumunda, yazılan silinir

 • 🛒 Sizin belirttiğiniz kelime yazılır

‍🧙‍♂ AHK başlangıç dökümanındaki 2 - Hotkeys & Hotstrings alanına bakmanda fayda var

⚙️ HotStrings Ayarları

💎 Özellik

📑 Açıklama

#Hotstring O

Bitirme karakterini kaldırır

#Hotstring r

Sadece tuş basımını ele alır (SendKey gibi durumları görmezden gelir)

#Hotstring Z

Kısayol tetiklendikten sonra sıfırlanır (tekrarlı kısayolları engeller)

#Hotstring C0

Büyük küçük harfi farkını görmezden gelir

⭐ HotStrings Örneği

#Hotstring O ; Bitirme karakterleri kaldırma
#Hotstring EndChars :
:::help::😀

🧙‍♂️️ Ek ayarlara Options alanından erişebilirsin

⌨️ Hotkeys

 • ✨ Klavye kısayolları <buton>:: yapısı ile oluşturulur

 • 🔗 AutoHotkey dokümanında Hotkeys alanında ele alınır

 • 👮‍♂️ Sadece belirli pencerelerde çalışan kısayollar için Remarks About Hotkey, If alanına bakmalısın

📢️ İşlemin sonunda return yazmayı unutma, aksi halde altındakiler de çalışır.

✨ Hotkeys Butonları

Symbol

Description

#

Win (Windows logo key)

!

Alt

^

Control

+

Shift

&

An ampersand may be used between any two keys or mouse buttons to combine them into a custom hotkey.

⭐ HotKeys Örneği

#+G::
Send ^c
Sleep, 50
Run "http://www.google.com/search?q=%clipboard%"
return