🎌 AHK Tavsiyelerim

🔰 Başlangıç için Notlar

  • 📑 Windows arama alanına AHK yazdığınızda gelen uygulama üzerinden doküman dosyasına erişebilirsiniz

  • 🔍 Dokümanda sıkça arama yapın

😥 Dokümantasyonu iyi olmayabilir, biraz yorulabilirsiniz.

📢 Önemli Notlar

  • 🔢 Diziler 1 den başlıyor (😥😥😥)

  • 👮‍♂️ WinRestore, WinShow vb. komutları sakın yalnız kullanmayın

  • 👁‍🗨 := ile atama işlemleri = ile sayı ve string girme işlemleri yapılır

  • 👀 Komutlardaki , kullanımına dikkat edin

  • 💫 For döngülerinin içerisinde döngüde kullandığınız dizinin elemanlarını silmeyin

🧹 AHK Scriptlerini Temizleme

  • 💥 Tüm AHK scriptlerini temizleme taskkill /im "autohotkey.exe"

  • 🧼 Seçili AHK scriptini temizleme wmic process where "commandline like '%%<script_ismi>.ahk'" delete

📢 Detaylar için How do I stop an active AutoHotkey script? sorusuna bakabilirsin

🤯 Gelişmiş Notlar