🌃 Görsel Arayüz Oluşturma

AutoHotkey ile görsel arayüz oluşturma (gui)

🍢 Progress ile Dolum Animasyonları

  • 🏗️ Progress, b w200, My SubText, My MainText, My Title yapısı ile tanımlanır

  • 🔳 İlk iki parametre uzunluk ve genişlik gibi pencere bilgilerini (Window Size, Position, and Behavior) taşır

  • ✨ Döngü içerisinde Progress değeri artırılarak, dolum animasyonu verilmektedir

Loop, %A_WinDir%\system32\*.*
{
Progress, %A_Index%, %A_LoopFileName%, Installing..., Draft Installation
Sleep, 50
if (A_Index = 100)
break
}

📢 Detaylar Progress / SplashImage alanında incelenmektedir